Dotace na výměnu vchodových dveří

Od 9.ledna 2023 spustil program Nová zelená úsporám Light příjem žádostí na dotace.

Rádi bychom Vás o této dotaci informovali. V následujícím článku jsme pro Vás shrnuli ty nejdůležitější informace a podmínky pro získání dotace.

Dotace se vztahuje na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem. Získat můžete dotaci ve výši 18 000 Kč na dveře, z celého projektu až 150 000 Kč. Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou, přičemž požádat o ni můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace se vztahuje na jeden kus dveří (sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus). Dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2sklem nebo 3sklem.

Žádat mohou vlastníci a spoluvlastníci rodinného domu na území České republiky, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. Dále vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. Podmínkou ale je, že všichni členové, tj. žadatel a všichni členové domácnosti, pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení – není nutné, aby jej pobírali po celou dobu. Definice rodinného domu musí být naplněna pro budovu před realizací opatření a následně po celou dobu udržitelnosti (tato doba je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace). Na jeden rodinný dům nelze uplatnit více žádostí.

Při podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: fotodokumentace, dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu, zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek), dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení, dokument prokazující trvalý pobyt žadatele.

Po dokončení realizace je nutno doložit zprávu o provedených opatřeních a fotodokumentaci.

O dotaci lze požádat pouze přes oficiální webové stránky AIS SFŽP ČR.

Veškeré podrobnosti nalezne v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – NZÚ light.

Dveře, které splňují podmínky pro získání dotace, nabízí například firma Hörmann, Gerda, Turenwerke, Porta a Erkado. Více informací, včetně katalogů najdete u nás na webu.

Další příspěvky

VBH Kování

Historie firmy VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o., sahá do roku 1992. Firma je dodavatelem komponentů pro okna a dveře. V České republice působí již více než 25

Základní servis a údržba dveří

Správná údržba a servis dveří jsou klíčové pro jejich dlouhou životnost a bezproblémové fungování. Základní úkony, jako je čištění silikonového těsnění, prověření zámků a vložek,

PRÜM

Ať už sníte o dveřích v moderních povrchových úpravách nebo klasickém designu, dveře PRÜM dokáží vyjít vstříc Vašim představám o designově krásném bydlení.

Ocelové vchodové dveře Erkado

Vchodové dveře do domu od výrobce ERKADO jsou díky nejmodernější plně automatizované italské výrobní lince vysoce kvalitním výrobkem. Dveře jsou vyrobené z oceli a dodávané ve

VBH Kování

Historie firmy VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel, s.r.o., sahá do roku 1992. Firma je dodavatelem komponentů pro okna a dveře. V České republice působí již více než 25

Základní servis a údržba dveří

Správná údržba a servis dveří jsou klíčové pro jejich dlouhou životnost a bezproblémové fungování. Základní úkony, jako je čištění silikonového těsnění, prověření zámků a vložek,

PRÜM

Ať už sníte o dveřích v moderních povrchových úpravách nebo klasickém designu, dveře PRÜM dokáží vyjít vstříc Vašim představám o designově krásném bydlení.

Ocelové vchodové dveře Erkado

Vchodové dveře do domu od výrobce ERKADO jsou díky nejmodernější plně automatizované italské výrobní lince vysoce kvalitním výrobkem. Dveře jsou vyrobené z oceli a dodávané ve

Sdílení na sociálních sítích

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Telegram