Dotace na výměnu vchodových dveří

Od 9.ledna 2023 spustil program Nová zelená úsporám Light příjem žádostí na dotace.

Rádi bychom Vás o této dotaci informovali. V následujícím článku jsme pro Vás shrnuli ty nejdůležitější informace a podmínky pro získání dotace.

Dotace se vztahuje na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem. Získat můžete dotaci ve výši 18 000 Kč na dveře, z celého projektu až 150 000 Kč. Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou, přičemž požádat o ni můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace se vztahuje na jeden kus dveří (sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus). Dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2sklem nebo 3sklem.

Žádat mohou vlastníci a spoluvlastníci rodinného domu na území České republiky, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. Dále vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022. Podmínkou ale je, že všichni členové, tj. žadatel a všichni členové domácnosti, pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení – není nutné, aby jej pobírali po celou dobu. Definice rodinného domu musí být naplněna pro budovu před realizací opatření a následně po celou dobu udržitelnosti (tato doba je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace). Na jeden rodinný dům nelze uplatnit více žádostí.

Při podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: fotodokumentace, dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu, zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek), dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení, dokument prokazující trvalý pobyt žadatele.

Po dokončení realizace je nutno doložit zprávu o provedených opatřeních a fotodokumentaci.

O dotaci lze požádat pouze přes oficiální webové stránky AIS SFŽP ČR.

Veškeré podrobnosti nalezne v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – NZÚ light.

Dveře, které splňují podmínky pro získání dotace, nabízí například firma Hörmann, Gerda, Turenwerke, Porta a Erkado. Více informací, včetně katalogů najdete u nás na webu.

Další příspěvky

Podlahy RIGID

Novinkou v našem sortimentu jsou podlahy RIGID. Pokud vybíráte dveře a podlahy do vašeho domova, určitě se vyplatí porovnat, jak budou dekory ladit společně. Toho můžete

Ocelové dveře THERMO HOT 78

Dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou a povrch tvořený 0,6 mm pozinkovaným ocelovým plechem pokrytým PVC dýhou odolnou proti UV záření, zajišťují tepelnou izolaci 0,64 W/(m2K).

Ocelové dveře THERMO 64

Ocelové dveře THERMO 64 Dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou a povrch tvořený 0,6 mm pozinkovaným ocelovým plechem pokrytým PVC dýhou odolnou proti UV záření, zajišťují

Duradecor

Vysoce odolný povrch německé firmy Hörmann. Povrch DURADECOR je maximálně odolný proti nárazům, jeho odolnost je o 48% vyšší než je průměr testovaných CPL laminátů.

Podlahy RIGID

Novinkou v našem sortimentu jsou podlahy RIGID. Pokud vybíráte dveře a podlahy do vašeho domova, určitě se vyplatí porovnat, jak budou dekory ladit společně. Toho můžete

Ocelové dveře THERMO HOT 78

Dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou a povrch tvořený 0,6 mm pozinkovaným ocelovým plechem pokrytým PVC dýhou odolnou proti UV záření, zajišťují tepelnou izolaci 0,64 W/(m2K).

Ocelové dveře THERMO 64

Ocelové dveře THERMO 64 Dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou a povrch tvořený 0,6 mm pozinkovaným ocelovým plechem pokrytým PVC dýhou odolnou proti UV záření, zajišťují

Dotace na výměnu vchodových dveří

Od 9.ledna 2023 spustil program Nová zelená úsporám Light příjem žádostí na dotace. Rádi bychom Vás o této dotaci informovali. V následujícím článku jsme pro Vás

Sdílení na sociálních sítích

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Telegram